Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Inter-Med Media

infoblokk_kedv_final_felso

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000232

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban

          A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje az alternatív vitarendezési módszerek természetét, típusait, forrásait. Ismerje az alternatív vitarendezési módszerek filozófiáját, az alapvető protokollokat. Ismerje azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek alternatív vitarendezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, ismerje az alternatív vitarendezéshez való hozzájutás jogi hátterét. Ismerje a facilitátori szerepkör lehetőségeit, korlátait, módszereit.

Asszertív kommunikációs tréning

          A képzés célja a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkül, hogy bárkit megbántana a kommunikációja által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Konfliktuskezelési technikák

          A képzés célja, hogy a résztvevők számára hatékony ismereteket szolgáltasson, miközben fejleszti a készségeiket. A képzés során a résztvevők jobban megérthetik a konfliktusok természetét, megismerhetik a konfliktusok kialakulásának tipikus okait, és eredményes konfliktuskezelési technikákat is elsajátíthatnak.

Munka és magánélet összehangolása

          A képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

Önismereti tréning

          A képzés célja, olyan interperszonális dinamikára épülő fejlődési lehetőség biztosítása a résztvevőknek, melynek középpontjában az önmaga életéről dönteni képes, pszichológiai értelemben vett felnőtt ember áll. Az önismeret olyan belső lelki folyamat, mely végigkíséri az életünket. Az önbizalom és a reális énkép kialakításának is az önismeret az alapja, mely nélkül sorozatosan rossz döntéseket hozhatunk. A képzés célja a résztvevők önismeretének és önbizalmának fejlesztése, reális énkép és reális célkitűzések kialakításának támogatása az egyéni erősségek és fejlesztendő kompetenciák feltárása révén.

Sikeres kommunikáció a munkahelyen

          A képzés célja, hogy a résztvevő olyan módszertanokat ismerjen meg a gyakorlatban, amelyek segítik a munkahely megtartásában. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap az asszertív kommunikáció, a stressz- és konfliktuskezelés, valamint a konfliktusok megelőzése.

Sikeres munkavállalás első lépései

          A képzés célja, hogy a résztvevő olyan módszertanokat ismerjen meg a gyakorlatban, amelyek segítik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésében. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap a sikeres önéletrajz írás ismereteinek átadása, az álláskeresés folyamatának megismerése, valamint az álláskereső interjúkra való felkészítése.

Önbizalom és önismeret: személyiségfejlesztő tréning felnőtteknek

A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, szülői szerepét, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, ismerje meg a függőség fajtáit és tudja kezelni érzelmeit, fejlődjön segítő, támogató attitűdje.

Önbizalom és önismeret: személyiségfejlesztő tréning fiataloknak

A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, függőségeit, és tudja kezelni érzelmeit.

Problémamegoldás-fókuszú kommunikációs tréning felnőtteknek

Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathatnak gyermekük mentális és fizikai jóllétükre.

Problémamegoldás-fókuszú kommunikációs tréning fiataloknak

Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathatnak mentális és fizikai jóllétükre.

Szociális készségek és képességek fejlesztése tréning felnőtteknek

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-
verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió-mentesen tudja érvényesíteni.

Szociális készségek és képességek fejlesztése tréning fiataloknak

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió-mentesen tudja érvényesíteni.