Inter-Med Media

infoblokk_kedv_final_felso

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000232

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban

          A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje az alternatív vitarendezési módszerek természetét, típusait, forrásait. Ismerje az alternatív vitarendezési módszerek filozófiáját, az alapvető protokollokat. Ismerje azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek alternatív vitarendezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, ismerje az alternatív vitarendezéshez való hozzájutás jogi hátterét. Ismerje a facilitátori szerepkör lehetőségeit, korlátait, módszereit.

Asszertív kommunikációs tréning

          A képzés célja a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkül, hogy bárkit megbántana a kommunikációja által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Konfliktuskezelési technikák

          A képzés célja, hogy a résztvevők számára hatékony ismereteket szolgáltasson, miközben fejleszti a készségeiket. A képzés során a résztvevők jobban megérthetik a konfliktusok természetét, megismerhetik a konfliktusok kialakulásának tipikus okait, és eredményes konfliktuskezelési technikákat is elsajátíthatnak.

Munka és magánélet összehangolása

          A képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

Önismereti tréning

          A képzés célja, olyan interperszonális dinamikára épülő fejlődési lehetőség biztosítása a résztvevőknek, melynek középpontjában az önmaga életéről dönteni képes, pszichológiai értelemben vett felnőtt ember áll. Az önismeret olyan belső lelki folyamat, mely végigkíséri az életünket. Az önbizalom és a reális énkép kialakításának is az önismeret az alapja, mely nélkül sorozatosan rossz döntéseket hozhatunk. A képzés célja a résztvevők önismeretének és önbizalmának fejlesztése, reális énkép és reális célkitűzések kialakításának támogatása az egyéni erősségek és fejlesztendő kompetenciák feltárása révén.

Sikeres kommunikáció a munkahelyen

          A képzés célja, hogy a résztvevő olyan módszertanokat ismerjen meg a gyakorlatban, amelyek segítik a munkahely megtartásában. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap az asszertív kommunikáció, a stressz- és konfliktuskezelés, valamint a konfliktusok megelőzése.

Sikeres munkavállalás első lépései

          A képzés célja, hogy a résztvevő olyan módszertanokat ismerjen meg a gyakorlatban, amelyek segítik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésében. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap a sikeres önéletrajz írás ismereteinek átadása, az álláskeresés folyamatának megismerése, valamint az álláskereső interjúkra való felkészítése.